O firmie

Kancelaria prowadzi działalność od 1994roku.

Adwokat Barbara Tomera ukończyła Wydział Prawa
na Uniwersytecie Gdańskim,
aplikację sądową
i adwokacką.

Kancelaria obsługuje klientów indywidualnych
i małe podmioty gospodarcze.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Barbara Tomera z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kellera 21. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. , dalej RODO w celu obsługi i realizacji umów. (Administrator nie udostępnia  danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji  międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, chyba że okres przechowywania regulują odrębne przepisy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.